Миний хичээлүүд Идэвхтэй байгаа хичээлүүдээс сонголтоо хийж үзнэ үү.

Модуль 1. “Орон нутгийн хөгжлийн санг иргэдийн оролцоотой төлөвлөх нь”

Энэ модулийг дуусгахад дундажаар 6 цаг 30 минут зарцуулна.

Модуль 2. “ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтын үнэлгээ болон тэргүүлэх чиглэлээр эрэмбэлэх аргачлал”

ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтын үнэлгээ болон тэргүүлэх чиглэлээр эрэмбэлэх аргачлал

Модуль 4. “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ”

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ

Модуль 5. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн “Хөрөнгийн удирдлага”

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн “Хөрөнгийн удирдлага”

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦАХИМ СУРГАЛТ

Хаяг

Монгол Улсын Сангийн яам С.Данзангийн гудамж Засгийн газрын II байр Д корпус Улаанбаатар 15160 Монгол улс

Холбоо барих